CABUJÓN LÁGRIMA O PERA TURQUESA REC.

Cabujón 6x9mm Lágrima

Cabujón 3x6mm Lágrima Turquesa Reconstituída

Cabujón 4x6mm Lágrima

Cabujón 5x8mm Lágrima

Cabujón 6x10mm Lágrima

Cabujón 5x7mm Lágrima