BOLA ENTERA TURQUESA REC.

Bola 3mm entera T.Rec.

Bola 2mm entera T.Rec.

Bola 4mm entera T.Rec.

Bola 5mm entera T.Rec.

Bola 6mm entera T.Rec.