BOLA PASADA TURQUESA REC.

Bola pasada 2mm T.Rec.

Bola pasada 3mm T.Rec.

Bola pasada 6mm T.Rec.

Bola pasada 7mm T.Rec.

Bola pasada 8mm T.Rec.

Bola pasada 10mm T.Rec.