ROSAS TURQUESA REC.

Pareja Rosas 7-9mm T.Rec.

Pareja Rosas 10-12mm T.Rec.

Rosas planas 10mm T.Rec.

Pareja Rosas 15mm T.Rec.

Rosa 40mm Turquesa Rec.

Rosa 30mm Turquesa Rec.

Rosa 29mm Turquesa Rec.

Rosa 28mm Turquesa Rec.

Rosa 27mm Turquesa Rec.

Rosa 26mm Turquesa Rec.

Rosa 25mm Turquesa Rec.

Rosa 24mm Turquesa Rec.