PERLAS SUELTAS TAHITÍ

48105304-Perla 10-10'5mm Redonda Tahití

48120206- Perilla 8-9mm Tahití