PERLAS SUELTAS TAHITÍ

48105604- Perla 10-10'5mm Semibarroca Tahití

48115108- Perla 11-11'5mm Redonda Tahití

48120105- Perla Keshi 12mm Tahití

48120206- Perilla 8-9mm Tahití

48115604- Perla 11-11'5mm Semiredonda Tahití

48151304-Perla 10'5-11mm A Redonda Tahití

48151604- Perla 10'5-11mm Semiredonda Tahití

48850110- Perla 8-8'5mm Semiredonda Tahití