TURQUESA

Bola 4mm 1/2T. T.Rec.

Perilla 4X10mm 1/2t T.Rec.

Perilla 8x20mm 1/2t T.Rec.

Perilla 10x14mm 1/2t T.Rec.

Perilla 20x30mm A 1/2t T.Rec.

Perilla 12x5mm 1/2t T.Rec.

Perilla 14x6mm 1/2t t T.Rec.

Perilla 15x6mm 1/2t T.Rec.

Cabujón 4mm Square

Perilla 15x7mm 1/2t T.Rec.

Perilla 20x6mm 1/2t T.Rec.

Cabujón 5mm Square