BOLAS TURQUESA RECONSTITUÍDA

Bola 4mm 1/2T. T.Rec.

Bola 5mm 1/2T. T.Rec.

Bola 6mm 1/2T. T.Rec.

Bola 7mm 1/2T. T.Rec

Bola 8mm 1/2T. T.Rec

Bola 10mm 1/2T. T.Rec

Bola 11mm 1/2T. T.Rec